Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 560) nasza placówka w dniach 29.03.2021 - 16.04.2021 nie świadczy usługi opieki nad dziećmi.

Administracja pracuje w godz. 7:30-15:30.