Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 316/XLI/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w Miejskim Żłobku w Sierpcu obowiązują następujące opłaty:

  1. 450 zł - opłata miesięczna stała nie podlegająca odliczeniom z uwagi na nieobecność dziecka;
  2. 30 zł - za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę ponad 10 godzinny wymiar opieki (po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka);
  3. 14,50 zł - dzienny koszt wyżywienia dziecka w placówce, odliczany za każdą prawidłowo zgłoszoną nieobecność dziecka.