6.30 - 8.00 - przyjmowanie dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne;

8.00 - 8.45 - przygotowanie do śniadania (sprzątanie zabawek, czynności higieniczno pielęgnacyjne), śniadanie;

8:45 - 10.00 - zajęcia dydaktyczno wychowawcze (zabawy ruchowe, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno-plastyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu);

10.00 - 10.45 - przygotowanie do drugiego śniadania (sprzątanie po zabawie, czynności higieniczno pielęgnacyjne) drugie śniadanie;

10.45 - 11.15 - zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań;

11.15 - 12.00 - przygotowanie do obiadu (sprzątanie po zabawie, czynności higieniczno pielęgnacyjne), obiad;

12.00 - 14.00 - odpoczynek poobiedni - leżakowanie, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej;

14.00 - 14.30 - podwieczorek;

14.30 - 16.00 - zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu;

16:00 - 16:30 - odbiór dzieci.

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania (do 8.00) i odbioru dzieci (najwcześniej po 14.30).