1

6:45 – 8:00 Schodzenie się dzieci.

8:00 – 8:45 Śniadanie, czynności higieniczno –pielęgnacyjne.

8:45 -10:20 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne (zabawy z muzyką, zajęcia plastyczne, artystyczne, język angielski, wyjście na spacer).

10:20 -10:45 Drugie śniadanie, czynności higieniczno –pielęgnacyjne.

10:45 – 11:20 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.

11:20 – 12:00 Obiad, czynności higieniczno –pielęgnacyjne.

12:00 – 14:00 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej i poważnej.

14:00 – 14:30 Podwieczorek, czynności higieniczno –pielęgnacyjne.

14:30 – 16:30 Zabawy swobodne dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu.