Wizja

Miejski Żłobek w Sierpcu to miejsce, w którym wykwalifikowany, pełen empatii i pogody ducha zespół wspiera dziecko w jego naturalnym rozwoju, dba o jego bezpieczeństwo, a także rozbudza w nim ciekawość poznawania otaczającego świata i uczy samodzielności. To miejsce współpracy w rodzicami oraz wsparcie rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Pracujący tu zespół ludzi nieustannie analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje w celu dalszego doskonalenia się. To miejsce przyjazne dzieciom, w którym mogą się swobodnie rozwijać i zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Misja

Praca Miejskiego Żłobka w Sierpcu opiera się na koncepcji towarzyszenia dziecku bez niepotrzebnej ingerencji w jego działanie, opartej o założenia pedagogiki Marii Montessori.

Dziecko, które ukończy żłobek, będzie miało pozytywny wizerunek samego siebie oraz zaufanie, że świat jest wspaniałym miejscem; będzie posiadało zdolność do obdarzania innych uwagą oraz porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób; będzie przygotowane do pójścia do przedszkola; będzie samodzielnie ubierało się, spożywało posiłki, a także korzystało z toalety; nie będzie obawiało się wystąpień publicznych, reprezentowania grupy oraz wyrażania własnych emocji.

Cele

Celem naszego żłobka jest stworzenie optymalnych i zrównoważonych warunków rozwoju dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Działalność żłobka przynosi korzyści zarówno dzieciom i ich rodzicom, jak również całej lokalnej społeczności poprzez realizację głównego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, a także wsparcie rodziców małych dzieci w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego.