Informujemy, że lista dzieci przyjętych do Miejskiego Żłobka w Sierpcu od 1 września 2021 r. oraz lista rezerwowa zostały wywieszone na drzwiach placówki i są dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych codziennie w godzinach pracy placówki, tj. 6:30 - 16:30.

W w/w temacie nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.