Informujemy, że do dnia 11.03.2021 r. przedłużony został projekt Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, co dla Rodziców oznacza dalsze zwolnienie z ponoszenia kosztów uczęszczania Dzieci do Żłobka.

Decyzją Burmistrza Miasta Sierpca - Pana Jarosława Perzyńskiego Rodzice nie będą ponosić kosztów do końca marca 2021 r.