Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

Zarządzenie Nr 40/WIF/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO DYREKTORA W MIEJSKIM ŻŁOBKU W SIERPCU W RAMACH PROJEKTU „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”