Nabór dzieci i rodziców do Żłobka

Jesteś mamą lub tatą i chcesz wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem? Zapraszamy do udziału w projekcie.

Regulamin naboru dzieci i rodziców do Żłobka – Rekrutacja i Uczestnictwo Rodziców i Dzieci w Projekcie

Załączniki do naboru dzieci do Żłobka

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 2_Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4_Wzór wniosku o przyjęcia dziecka do Żłobka

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia uczestnika – dziecka w Projekcie