Nabór nauczyciela rytmiki i pielęgniarka lub położna

Nabór na stanowisko nauczyciela rytmiki

Kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko nauczyciel rytmiki – wersja edytowalna.doc

Kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko nauczyciel rytmiki

Oświadczenie – nauczyciel rytmiki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – nauczyciel rytmiki


Regulamin naboru dzieci i rodziców do Żłobka – Rekrutacja i Uczestnictwo Rodziców i Dzieci w Projekcie

Załączniki do naboru dzieci do Żłobka

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 2_Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4_Wzór wniosku o przyjęcia dziecka do Żłobka

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia uczestnika – dziecka w Projekcie

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami w projekcie

Zarządzenie Nr 51/WIF/2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska pracownicze w Miejskim Żłobku w Sierpcu.


Nabór na stanowisko Lektora języka angielskiego – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Lektor języka  angielskiego – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Logopeda – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Logopeda – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Psycholog – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Psycholog – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Nauczyciel Rytmiki – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Nauczyciel Rytmiki – wersja edytowalna

 

 

Nabór dzieci i rodziców do Żłobka

Jesteś mamą lub tatą i chcesz wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem? Zapraszamy do udziału w projekcie.

Regulamin naboru dzieci i rodziców do Żłobka – Rekrutacja i Uczestnictwo Rodziców i Dzieci w Projekcie

Załączniki do naboru dzieci do Żłobka

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 2_Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4_Wzór wniosku o przyjęcia dziecka do Żłobka

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia uczestnika – dziecka w Projekcie

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami w projekcie

Nabór na stanowisko Pielęgniarki ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy pielęgniarka – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko pracownika sprzątającego ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy pracownik sprzątający – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko referenta ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy referent – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko opiekuna ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy opiekun – wersja edytowalna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

Zarządzenie Nr 40/WIF/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO DYREKTORA W MIEJSKIM ŻŁOBKU W SIERPCU W RAMACH PROJEKTU „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”