Nabór nauczyciela rytmiki i pielęgniarka lub położna

Nabór na stanowisko nauczyciela rytmiki

Kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko nauczyciel rytmiki – wersja edytowalna.doc

Kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko nauczyciel rytmiki

Oświadczenie – nauczyciel rytmiki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – nauczyciel rytmiki


Regulamin naboru dzieci i rodziców do Żłobka – Rekrutacja i Uczestnictwo Rodziców i Dzieci w Projekcie

Załączniki do naboru dzieci do Żłobka

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 2_Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4_Wzór wniosku o przyjęcia dziecka do Żłobka

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia uczestnika – dziecka w Projekcie

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami w projekcie

Zarządzenie Nr 51/WIF/2019 z dnia 16.05.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska pracownicze w Miejskim Żłobku w Sierpcu.


Nabór na stanowisko Lektora języka angielskiego – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Lektor języka  angielskiego – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Logopeda – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Logopeda – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Psycholog – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Psycholog – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko Nauczyciel Rytmiki – ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami

Kwestionariusz osobowy Nauczyciel Rytmiki – wersja edytowalna

 

 

Nabór dzieci i rodziców do Żłobka

Jesteś mamą lub tatą i chcesz wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem? Zapraszamy do udziału w projekcie.

Regulamin naboru dzieci i rodziców do Żłobka – Rekrutacja i Uczestnictwo Rodziców i Dzieci w Projekcie

Załączniki do naboru dzieci do Żłobka

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 2_Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 4_Wzór wniosku o przyjęcia dziecka do Żłobka

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia uczestnika – dziecka w Projekcie

Burmistrz Miasta Sierpca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami w projekcie

Nabór na stanowisko Pielęgniarki ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy pielęgniarka – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko pracownika sprzątającego ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy pracownik sprzątający – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko referenta ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy referent – wersja edytowalna


Nabór na stanowisko opiekuna ogłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami.

Kwestionariusz osobowy opiekun – wersja edytowalna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

Zarządzenie Nr 40/WIF/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO DYREKTORA W MIEJSKIM ŻŁOBKU W SIERPCU W RAMACH PROJEKTU „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”

Żłobek w Sierpcu

W Sierpcu zostanie utworzony żłobek  w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na pracowników żłobka oraz rodziców dzieci wraz wykazem niezbędnych dokumentów dostępne są  w zakładce Rekrutacja.